Home

 

 

 

Worlds Biggest Eye Contact Experiment 2017: Den Haag

World's Biggest Eye Contact Experiment 2017: Den Haag

sep 23, 12:00pm - sep 23, 7:00am

Koningsplein Den Haag
Koningsplein 51K
The Hague,  2982 CM Map

DUTCH:
WAAR IS DE MENSELIJKE VERBINDING GEBLEVEN?!? Jij bent nodig om het Oogcontact Experiment in Den Haag te realiseren. :).

ECHT contact. Het enige wat je niet kunt bereiken met je telefoon. Wat een computer je niet kan geven. Echt menselijk contact is de mooiste ervaring die je kunt hebben.
Laten we onze menselijkheid terug brengen. We gaan een unieke vorm van verbondenheid met nieuwe mensen van alle leeftijden en nationaliteiten creëren. Ons idee is samen een boodschap voor vrede en menselijke verbinding wereldwijd te brengen, om de wereld iets meer persoonlijk en intiem te maken.

1. Wees gereed en open voor ene volledig nieuwe ervaring.
2. Wij nodigen jullie uit om tegenover iemand die je niet kent te gaan zitten en een geweldig oogcontact moment te ervaren. Neem dus extra kussens en dekens mee om op te zitten. Draag comfortabele kleding.

LOCATIE: Festival het Circus www.facebook.com/events/721555111361348

Impressie:
youtu.be/Z-bxlEBYkuY

- BELANGRIJK: Wij verzoeken dat je 15 minuten dan de vermelde starttijd aanwezig bent.
- Wij hebben zon besteld en verwachten dit dan ook. Als op de dag zelf iets in de weg staat voor onze bestelling, dan maken wij er een romantische paraplu groeps eye gazing van. Hoe dan ook, het gaat ten alle tijde door.
- Kosten, geen!

Dit werelwijd eye contact experiment wordt mede mogelijk gemaakt door:
www.eyecontactexperiment.com & www.theliberators.org

Wanneer je dit wilt, kun jij je officieel registeren bij de Liberators bit.ly/OfficialEyeContact2017 .

ENGLISH:
WHERE HAS THE HUMAN CONNECTION GONE?! We need you to create the Eye Contact Experiment In The Hague :).

REAL contact. The one thing you can’t reach with your phone. What no computer is equipped to achieve. Real human contact is the most beautiful experience you can have.
Let's regain our humanity together, help us create a unique form of connection with new people from all ages and nationalities. Our idea is to bring a message of peace and human connection world wide, making the world a little bit more personal and intimate.


1. Be ready to open up to a new whole experience.
2. We will invite you to sit in front of someone you don’t know and share a wonderful moment of eye contact. So please bring your own cushion and blanket to sit on. And dress in comfortable clothes.

Location: Festival het Circus www.facebook.com/events/721555111361348

Impression:
youtu.be/Z-bxlEBYkuY

- IMPORTANT: We request you to be 15 minutes earlier than the announced start time.
- We ordered sun, so we expect sun. If at the day itself something is in the way of our order, we create a romantic umbrella eye gazing. It will go through anyhow.
- Costs, none!

This worldwide eye contact experiment is made possible by:
www.eyecontactexperiment.com & www.theliberators.org

If you would like, you could officially register yourself with the Liberators bit.ly/OfficialEyeContact2017 .
... See MoreSee Less